Waarom het oorverdovend stil is over de toekomst van Carlos Sainz (2024)

Carlos Sainz was eind vorig jaar nog heel helder in zijn uitlatingen: hij wil voor de start van het Formule 1-seizoen 2024 duidelijkheid over zijn aflopende contract bij Ferrari. In gesprek met Motorsport.com zei de Madrileen in juni: “Ik ga er niet over liegen: ik vind het niks als ik aan mijn laatste contractjaar begin zonder te weten waar ik volgend jaar race. Ik heb dat proces al meegemaakt bij zowel Red Bull als Renault. Dat is voor een coureur niet ideaal. Het is gewoon niet goed. En daarom wil ik deze winter bepalen waar mijn toekomst ligt.”

Dit standpunt verschilt niet veel met dat van Ferrari. Teambaas Frederic Vasseur liet tijdens de traditionele kerstlunch in Maranello nog weten dat het “een duidelijk doel” was om het contract van beide rijders te verlengen voordat het seizoen zou aftrappen. “We hebben gesprekken gevoerd, maar we lopen wat achter op het oorspronkelijke plan. Ik zie dat niet als een probleem, we nemen op korte termijn een besluit.”

Hoewel er nog vijf weken te gaan zijn tot de voorlopige deadline van Sainz en Ferrari, is het op z’n minst opmerkelijk dat het team eerder deze maand enkel de contractverlenging van Charles Leclerc bekendmaakte. Het is in dergelijke gevallen logischer om iets langer te wachten en beide coureurs tegelijkertijd te bevestigen. Dat zorgt voor de nodige vraagtekens over de onderhandelingen en de toekomst van Sainz. Naar verluidt wil de Spanjaard een nieuwe tweejarige deal tot het einde van het seizoen 2026. Een akkoord lijkt echter ver weg.

Terwijl de gesprekken nog gaande zijn, wordt een andere naam steeds vaker gefluisterd in Maranello en omgeving: Alexander Albon. De opgebloeide Williams-coureur loopt eind dit jaar uit zijn contract en is in vele opzichten een interessante kandidaat. Enerzijds zou je kunnen stellen dat er niet te veel waarde gehecht moet worden aan het feit dat Ferrari enkel Leclerc bevestigd heeft. Er is nog voldoende tijd, zeker nu de deal met de Monegask rond is.

Stand van zaken

Waarom het oorverdovend stil is over de toekomst van Carlos Sainz (1)

Ferrari heeft geen reden om te twijfelen of Sainz in staat is om de strijd aan te gaan met Leclerc. Zijn prestaties in de drie seizoenen in Maranello zijn uitstekend geweest. De combinatie met Leclerc maakt het een van de meest complete rijdersduo’s in de Formule 1. Beide heren zijn erop gebrand het team naar voren te helpen. Leclerc heeft het natuurtalent waarop hij kan terugvallen in kwalificaties en duels, terwijl Sainz de perfecte professional is met veel technische kennis: kwaliteiten die zeer waardevol zijn voor de engineers. De twee rijders zijn aan elkaar gewaagd. De onderlinge verschillen zijn minimaal, maar samen zorgen ze ervoor dat het team naar een hoger niveau wordt getild.

Het blijft echter een feit dat de onderhandelingen tussen Ferrari en het management van Sainz langer duren dan verwacht. En de stilte rondom de voortgang zorgt enkel voor speculatie over de werkelijke stand van zaken. Wat wel duidelijk is, is dat Sainz een veel sterkere onderhandelingspositie heeft dan in de vorige gespreksronde. In april 2022 werd de tweejarige contractverlenging van de Spanjaard aangekondigd. Dat gebeurde op het moment dat Leclerc twee zeges en een tweede plaats in de eerste drie races van het jaar had gescoord. Sainz moest het doen met P2 in Bahrein en de derde stek in Saudi-Arabië. Twee jaar later is het zeer aannemelijk dat Sainz hogere eisen stelt. Niet alleen financieel, maar ook op andere vlakken zoals de duur van het contract. Het kan bijna geen toeval zijn dat Ferrari de looptijd van de nieuwe deal met Leclerc niet bekendmaakte. Dat is namelijk gevoelige informatie over de langetermijnstrategie van de Scuderia.

Als, hypothetisch gezien, de deal drie jaar loopt (tot eind 2027 met een optie voor nog eens twee jaar), is dat weer een bevestiging dat Maranello de Monegask ziet als een fundamenteel onderdeel van de toekomst. In dat geval wordt de situatie er voor Sainz niet eenvoudiger op. Niets wijst erop dat Ferrari met een duidelijke eerste en tweede rijder gaat werken, maar er zijn andere prioriteiten - zoals met commerciële partners en media - waarbij teams de voorkeur geven aan een van de twee rijders.

Ferrari weet dat Sainz de veiligste optie is voor 2025 en 2026, en de Spanjaard weet dat nog twee jaar in dienst van de Scuderia het beste is voor zijn loopbaan. Beide partijen zullen echter water bij de wijn moeten doen om tot een bevredigende deal te komen.

Is Alex Albon een optie voor Ferrari?

Voor het geval dat de gesprekken in een impasse belanden, is het belangrijk om te weten wat de alternatieven zijn. De felbegeerde Lando Norris heeft net een nieuwe deal met McLaren getekend en is dus voorlopig van de markt. Als Ferrari dus iemand anders wil die past binnen het plaatje van teamspeler, met veel technische kennis en die snapt hoe topteams werken, is Alex Albon de logische kandidaat.

Afgelopen jaar werd er in Italië al gefluisterd dat Ferrari een oogje op hem had. Dat werd destijds ontkend door Vasseur, die stelde dat het te vroeg was om na te denken over nieuwe contracten met rijders. Het contract van de Thai loopt eind 2024 af, en hoewel hij het naar zijn zin heeft bij Williams, is de magie van Ferrari niet te weigeren.

Mocht het zo ver komen, dan hoeft Sainz zich niet direct zorgen te maken. Hij wordt geregeld in verband gebracht met Audi - en hij was zelf lovend over de Duitse fabrikant na de Dakar-zege van zijn vader. Ook Aston Martin zou een interessante optie kunnen zijn. Maar voor beide partijen geldt: een contractverlenging is de veiligste optie.

Waarom het oorverdovend stil is over de toekomst van Carlos Sainz (2)
Waarom het oorverdovend stil is over de toekomst van Carlos Sainz (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Geoffrey Lueilwitz

Last Updated:

Views: 5624

Rating: 5 / 5 (80 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Geoffrey Lueilwitz

Birthday: 1997-03-23

Address: 74183 Thomas Course, Port Micheal, OK 55446-1529

Phone: +13408645881558

Job: Global Representative

Hobby: Sailing, Vehicle restoration, Rowing, Ghost hunting, Scrapbooking, Rugby, Board sports

Introduction: My name is Geoffrey Lueilwitz, I am a zealous, encouraging, sparkling, enchanting, graceful, faithful, nice person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.